19. mai 2018

MAIJOOKSU STARDINIMEKIRI

AJAVÕTUGA: JOOKS 7km, KÄIMINE 7km, KEPIKÕND 7km

AJAVÕTUTA : JOOKS 7km, KÄIMINE 7km, KEPIKÕND 7km

JOOKS 7km ajavõtuga

Stardinr.Osaleja nimiRiik
SIIRI ADAMSEST
EVA ALAMETSEST
ANN-CHRISTINE ALLIKEST
ANU ARISTEEST
ANDRA AUSEST
DIANA AUSEST
TATJANA DROZDOVAEST
VERONIKA EESMANNEST
KADI ELLUSEST
ILME FALKEST
KARINA GABENKOEST
KRISTEL GOLDŠMIDTEST
SVETLANA GOLOVINAEST
KAIDI GONTŠAROVAEST
PILLE HALLIKMÄGIEST
TIINA HIMMAEST
SIGNE HOLMEST
KRISTIIN JÄÄGEREST
MERLE JEETSEST
JEKATERINA JELKINAEST
TUULI JOAEST
HELENA JOHANSONEST
KRISTI JOHANSONEST
PIRET JÜSMÄEST
TERTTU KADARPIKEST
PIRET KAEVATSEST
INGRIT KAJAEST
SIRLI KALBUSEST
SUZANNA KALININAEST
MARILIIS KARROEST
MERIKE KARTONEST
KRISTI KAURITEST
PILLE KIPPELEST
SIRET KIRSIPUUEST
KRISTI KIVISILDEST
HELIN KLIIMANNEST
KADRI KONTEST
LEELIA KRUUSAEST
KETTER KRUUSMAEST
PILLE KUKKEST
ELINA LEISSONEST
MARJANA LEMBEREST
HELI LIIGANTEST
MERLE LINDEMANNEST
KAIRIT LINDMÄEEST
KATRIN LINDMÄEEST
PAULINA LO LUIKEST
ALEXANDRA LUMISTEEST
SUSANNA LUSTIEST
ANU MAASELEST
MAIGI MÄELAEST
MIIA MÄELAEST
ANNA MALINOVAEST
HELGIE MANDZOLO SAAREST
MARLEEN MÄNNIEST
MARJE MÄNNISALUEST
AVE MIKKEST
LIIS MÕTTUSEST
ANU MUMMEST
EHTE MUMMEST
ELLU MUMMEST
AILI MÜNTEST
ANNIKA NÄÄREST
PIRET NÄREPEST
TATJANA NOSKOVAEST
GAILY NÜÜDEST
KEIDI ÕISPUUEST
EBE ÕNNE-LEPLAEST
MARI-ANN OVIIREST
INGRID PADAMAEST
PEIVI PADREKEST
HELYS PALKEST
MARIA PAPUNOVAEST
MAARJA-LIISA PARIEST
LEMBI PÄRNAEST
LEMBI PÄRNAEST
MARGIT PÄRTELEST
KATRIN PENTEST
ELEVI PIPERALEST
MALVE PÕLDMAAEST
ENE PRANGLIEST
ELEN PREIMANNEST
ANGELA PRESSEST
ANGELA PRESSEST
ANGELINA PROOSVELTEST
SIGRID PROOSVELTEST
KRISTIINA PULLERITSEST
HANNA-LIISA PURDEEST
JAANIKA RAIKEST
JELENA RAIKEST
VEENA RANDVÄLIEST
HELENA RANNAEST
LEA RANNALA-VINKMANEST
HELENA RATTUSEST
MARIKA REHEMETSEST
KAIE RIIDAKEST
INGRID RIIPUSEST
HANNELI RUDIEST
JEKATERINA RUUSOJAEST
EVELIIS SAAREST
INGRID SAAROJAEST
TUULI SAKSAEST
SIIRI SAMMELEST
SILLE SILLUTAEST
GEILY SINIJÄRVEST
GRETE SÕLGEST
KATRIN SOONEEST
LISBETH SOONEEST
DAANA SUUNEST
HELJE TAMMEST
LIISA TAMMEST
PIIA TAMMEST
KADRI TASAEST
EVELIN TEESALUEST
KARIN TENSINGEST
EVELIN TERROEST
AIRI TIKERPUUEST
LISETE TOHTEST
SIGNE TOOMEST
KAIE TOOMETEST
LILIANA TORNEST
KRISTEL TURJAEST
MAI UNTEST
MARINA UTKINAEST
MARIT UUSTALOEST
KERSTI VAHTEREST
KERLI VARENDEST
ANNELY VASSAREST
MARIA VASSINAEST
LILIAN VEETAMMEST
ENELI VELTMANNEST
LIA VESKIEST
PIRET VIHMAREST
ERGE VIIKLAIDEST
MARI VIITSOEST
CAROL VIROLAINENEST
GRETE-GETELI VÕÕSAEST
ALEKSANDRA ZAHHAROVAEST
IRINA ZAHHAROVAEST

JOOKS 7km ajavõtuta

Stardinr.Osaleja nimiRiik
KATRIN KAASIKEST
ÜLLE KAERLEPPEST
EGERY KÕRVAEST
MARIANN LAMBINGEST
HELIN MAAEST
MERILIN MAAEST
TRIINU MUMMEST
LEMBI PAALITSEST
TRIIN PARTSEST
EVE SOOLEPPEST
JELENA SPITSONAEST
ÜLLE TIKKOPEST
KRISTI TIMUSKEST
KADRI TINITSEST
AIVI VASKEST
HELI VESKIMÄEEST

KÄIMINE 7km ajavõtuga

Stardinr.Osaleja nimiRiik
EHA ALTMÄEEST
MARJE BAUMANNEST
SVETLANA JASKAEST
NADEŽDA JUNKINAEST
RIINA JUSTEST
LAURA-ELIISE KAEVATSEST
PILLE KANARIKEST
ALJONA KEERDEST
SIRJE KOITMÄEEST
LINDA KOOSELEST
IRJA KRIITEST
ENELY KUUSIKEST
KRISTEL LAUGEST
RIINA LEEDOEST
KARMEN LEPPEST
KRISTIANE LIIVOJAEST
MARI-ANN LIIVOJAEST
MARET LIMMEREST
ANNE MUGUEST
EVI PEETEST
JELENA SMIRNOVAEST
MARGIT TEINFELDTEST
SIRLI TOHTEST
MARIKA VAKEPEAEST
DORIS VOLBRÜCKEST
MARGOT VOLBRÜCKEST

KÄIMINE 7km ajavõtuta

Stardinr.Osaleja nimiRiik
GERDA AASAMETSEST
KRISTA DUPIKOVEST
EHA FLORENEST
KERSTI HABOEST
TERJE HEINEST
MAARJA HIIEMÄEEST
KELLY JANSONEST
MAIRE JOOSTEST
HELVE KABRITSEST
MARIE KIELASEST
MARI KLEINEST
TAISSIA KORENEVAEST
MARIKA KÕRGESAAREST
SIRJE KREMMEST
KARIN KRUUSEST
HEIDI KUKKEST
KERTU LAUREST
TIIA LEHEPUUEST
KRISTI LILLEMÄGIEST
MARI-LIIS MEHIKASEST
MERLIN MEHIKASEST
MAI MIKKELSAAREST
KERSTI NAELAPÄÄEST
EHA NASSEST
HAIDE NURMSEEST
GAILI OSIEST
SIRJE PAJURIEST
GALINA PÕLDOJAEST
VALERIA PRONEVITSEST
VIKTORIA PRONEVITSEST
RUTH RAIKSOOEST
ENDLA RAUDEST
ASTRID REINEKEST
IRMA ROBAMEST
EVI ROOSEEST
ERIKA RULLIEST
AIVE SAARMASEST
ANNELI SAATVÄLIEST
TIINA SALONGEST
TERJE SAVOLAINENEST
VERONIKA SERNJUKEST
EVE SILDNIKEST
MAIE-LIISA SILDNIKEST
LEEGI SOONEST
KERLI TEDDEREST
MARJU TIISLEREST
HEILI TOHVEST
HELGA TOMBERGEST
KRISTI TORPEST
LIISA TRÄSSEST
REET TRÄSSEST
KRISTIN VAGAEST
LEIDI VEHIKEST
AIKI-HELIS VILKOSTEST
TIIA VILKOSTEST

KEPIKÕND 7km ajavõtuga

Stardinr.Osaleja nimiRiik
TIINA GRENTSMANNEST
NADEZDA JONESEST
LIINA PIKHOFFEST
MARGE SALUJÄRVEST
ALEKSANDRA SHELEPOVAEST

KEPIKÕND 7km ajavõtuta

Stardinr.Osaleja nimiRiik
JELIZAVETA GOROŠINAEST
KAI KLEINEST
RENNA KRUUSEMENTEST
ANU SAADLAEST
LJUDMILLA SMIRNOVAEST
MARINA TŠETŠJOTKAEST
NONNA ZINGFELDEST
OTSIMISEKS SISESTA EES-, PEREKONNANIMI, KLUBI JA/VÕI FIRMA
Eesnimi/Perekonnanimi :   
Firma/Klubi :